IT-standardisointi
A- A+

IT:n ja IT-palveluiden johtaminen


Tämän alueen standardisointityöllä luodaan IT:n johtamisen ja palvelunhallinnan työkaluja, parhaita käytäntöjä ja niihin liittyviä dokumentteja organisaatioiden ylimmälle johdolle. Standardisoitavia toimintoja ovat esimerkiksi auditointi, liiketoimintaprosessien ulkoistaminen sekä it:n hallintatavat ja riskienhallinta.


Kansainvälisestä IT:n ja IT-palveluilden johtamisen standardisoinnista vastaa komitea ISO/IEC JTC 1/SC 40 IT Service Management and IT Governance, joka perustettiin loppuvuodesta 2013. Komitean muodostavat aiemmin erikseen toimineet JTC 1/WG 8 ja SC 7/WG 40. 


Komitean työ on jaettu seuraaviin työryhmiin (WG):


WG 1 Governance of Information Technology

WG 2 IT service management

WG 3 IT-enabled services / Business process outsourcingKomitean ja SFS:n standardisointiryhmän vastuulle kuuluvat seuraavat standardisarjat:

  • ISO/IEC 38500 - IT:n hallinta (Corporate Governance of IT)
  • ISO/IEC 30120 - IT:n hallinnan operatiivinen toteuttaminen (Operational aspects of Governance of IT)
  • ISO/IEC 20000 - IT-palvelunhallinta (IT service management)
  • ISO/IEC 30020 - IT-pohjaisten palveluiden/liiketoimintaprosessien ulkoistaminen (IT-enabled Services/Business Process Outsourcing)


Katso tekeillä olevat IT:n ja IT-palveluiden johtamisen standardit ISOn internetsivuilta.


Ajankohtaista


Miten hallitsemme digitaalista tietoa vuonna 2040...? Tomi Dahlbergin puheenvuoro vuosiseminaarissa 8.12.2015 (pdf). Katso myös tilaisuuden tallenne:

http://livestream.com{ITstriimIT/it-standardointi-2015


IT:n hallinnan ja IT-palvelunhallinnan esittely vuosiseminaarissa 16.12.2014 (pdf)


IT:n hallinnan ja johtamisen hyvät käytännöt


Tietotekniikan johtamiseen kehitettyjä hallintamalleja ja hyviä käytäntöjä käsiteltiin  seminaarissa 23.10.2014. Esitysmateriaalit ja tilaisuuden tallenne ovat katsottavissa tapahtumasivulla www.sfs.fi/it/IT-hallintamalliseminaari.


Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset ja ohjeet suomeksi


20000-sarjan kaksi ensimmäistä osaa on julkaistu suomeksi vuonna 2014. Esittelymateriaalit ja tilaisuuksien tallenteet ovat yhä katsottavissa tapahtumasivuilla. Standardien esittelystä vastasi molemmissa tilaisuuksissa Jyrki Lahnalahti Inspectasta.


SFS-ISO/IEC 20000-1 Palvelunhallintajärjestelmää koskevat vaatimukset


SFS-ISO/IEC 20000-2 Ohjeistusta palvelunhallintajärjestelmien toteuttamiseen


Diasarja standardista ISO/IEC 38500


IT-hallintatapojen standardi ISO/IEC 38500 Corporate Governance of Information Technology esitellään opetus- ja opiskelukäyttöön laaditussa diasarjassa. Sen voi ladata SFS:n oppilaitosportaalista osoitteesta www.sfsedu.fi/materiaalit.
Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali