IT-standardisointi
A- A+

Kortit ja tunnistaminen


Standardisoinnin avulla varmistetaan, että henkilökohtaisen tunnisteen sisältävät kortit ja muut välineet ovat kansainvälisesti sovitussa muodossa, tunniste toimii kaikissa tunnisteenlukuympäristöissä oikein ja samalla tavalla. Tavallisimpia henkilötunnisteen sisältäviä välineitä ovat esimerkiksi maksukortit, matkapuhelimien SIM-kortit, passit ja erilaiset kulkukortit.


Alan standardisointiin voi osallistua liittymällä SFS:n standardisointiryhmään SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit.


Uusimmissa henkilön tunnistamiseen käytetyissä menetelmissä hyödynnetään RFID-tekniikkaa. RFID (Radio Frequency Identification) tarkoittaa radiotaajuuksilla toimivaa etätunnistamista. Suomessa tekniikkaa hyödynnetään muun muassa biometrisissa passeissa ja matkakorteissa. RFID:n standardisointia seurataan myös SFS:n standardisointiryhmässä SFS/SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu.


Kansainvälinen standardisointi


Korttien ja muiden henkilön tunnistamisen muotojen kansainvälistä standardisointia tehdään sekä ISOn että CENin komiteoissa.


ISOn komiteassa ISO/IEC JTC 1/SC 17 Cards and Personal Identification standardisoinnin kohteina ovat koneellisesti luettavat kortit ja niiden sovellukset kuten matkustusasiakirjat, ajokortit, henkilökortit sekä muut henkilötunnisteen sisältävät kortit ja vastaavat välineet sekä niissä olevien integroitujen piirien, magneettijuovien ja muiden tunnisteiden toiminnallisuus.


Alakomiteassa toimivat seuraavat työryhmät:


WG 1 Physical characteristics and test methods for ID-cards

WG 3 Identification cards - machine readable travel documents

WG 4 Integrated circuit cards with contacts

WG 5 Registration Management Group (RMG)

WG 8 Integrated circuit cards without contacts

WG 9 Optical memory cards and devices

WG 10 Motor vehicle driver licence and related documents

WG 11 Application of biometrics to cards and personal identification


CENin komitean CEN TC 224 Personal identification and realted personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment standardisointityön kohteita ovat älykortit, kortinlukijat, korttien käyttäjätietojen käsittelytavat, sähköinen henkilöllisyys ja älykorttipohjaiset matkaliput.


Komiteassa toimivat seuraavat työryhmät:


WG 6 User Interface

WG 11Transport applications

WG 15 European citizen card

WG 16 Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation Devices

WG 17 Protection Profiles in the context of SSCD

WG 18 Biometrics
Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali