IT-standardisointi
A- A+

Opetusteknologia


Ajankohtaista


Katsaus opetusteknologioiden standardisointiin IT-standardisoinnin vuosiseminaarissa 16.12.2014. (pdf)


Seminaari: Oppimisaihioista huomisen oppimis- ja opetusresursseihin 11.11.2014


Standardisoinnin kohteina opetusta ja oppimista tukevat teknologiat


Opetusteknologian piiriin kuuluvat oppimateriaalit ja niiden hallintajärjestelmät, oppimisalustat ja opetuksen hallintajärjestelmät sekä opetustietojen siirtäminen ja jakaminen.


Opetusteknologian standardisoinnin päätehtävä on taata erilaisten opetuksessa ja opiskeluissa käytettävien tietojärjestelmien, työkalujen ja palveluiden välinen yhteentoimivuus. Muita tärkeitä työkohteita ovat yksityisyydensuoja, sovellutettavuus ja saavutettavuus.


Opetusteknologian standardisoimistyö ei koske opetuksellisia tai kulttuurillisia tavoitteita eikä opetusmateriaalien sisältöä.


Kansainvälinen standardisointityö


ISO/IEC JTC 1/SC 36 Information Technology for Learning, Education and Training -komitean standardisointityö koskee opetusteknologiaa, joka tukee yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita sekä mahdollistaa materiaalien ja työkalujen yhteentoimivuuden ja uudelleenkäytettävyyden. Alakomitea pyrkii erityisesti ottamaan työssään huomioon muissa standardisoimisorganisaatioissa tehdyt standardit ja määritykset sekä edesauttamaan yhteistyötä standardien laatimisessa näiden organisaatioiden kanssa.


Alakomiteaan kuuluvat seuraavat työryhmät:


WG 1 Vocabulary

WG 2 Collaborative Technology

WG 3 Learner Information

WG 4 Management and delivery of learning, education and training

WG 5 Quality assurance and descriptive frameworks

WG 6 Platform, Services and Specification Integration

WG 7 ITLET - Culture, language, and individual needs

WG 8 Learning Analytics Interoperability


Opetusteknologian alalla toimii monia virallisen standardisoimistyön (ISOn) ulkopuolella olevia organisaatioita ja järjestöjä. Näiden tahojen työn huomioiminen ja integrointi standardisoimistyöhön on tärkeä osa opetusteknologian standardisointia.Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali