IT-standardisointi
A- A+

Terveydenhuollon tietotekniikka


Suomessa terveydenhuollon tietotekniikan standardisointiin osallistuu Terveydenhuollon tietotekniikan standardisointiryhmä SFS/SR 301. Ryhmä on varsin aktiivinen ja useita ryhmän jäseniä on nimitetty asiantuntijoiksi kansainvälisiin työryhmiin.

Alan standardisointi


Terveyttä koskevaa tietoa saattaa olla lukuisissa eri järjestelmissä ja jopa eri maissa. Tavoitteena on koota kaikki yhtä henkilöä koskeva tieto yhteen sähköiseksi potilaskertomukseksi.


Jatkuvasti on kehitteillä uusia mittalaitteita, apuvälineitä ja muita laitteita, joilla kerätään potilaasta tietoja. Jotta eri laitteilla kerätyt tiedot saadaan vaivatta siirrettyä sähköiseen potilaskertomukseen, on standardisoitava eri järjestelmien rajapinnat sekä tietosisältö järjestelmien välisessä tietojenvaihdossa. Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että esimerkiksi eri valmistajien laitteissa on käytössä samat asteikot, symbolit ja toimintojenohjaus.


Terveystietojen arkaluontoisuuden vuoksi on terveydenhuollon tietotekniikan standardisoinnissa kiinnitettävä erityistä huomiota tietoturvaan. Myös terveydenhuollon sanastoja standardisoidaan, jotta kaikkialla maailmassa käytettäisiin samoja termejä ja koodeja.


Katso lista ISOssa tekeillä olevista standardeista ja käsittelyssä olevista standardialoitteista.


Kansainvälistä terveydenhuollon standardisointia tehdään sekä ISOn että CENin komiteoissa.


Maailmanlaajuinen standardisointi


ISO/TC 215 Health Informatics -komitean standardisointikohteita ovat esimerkiksi sanastot, laitteistot, sähköinen resepti ja potilaskertomus sekä järjestelmien yhteensopivuus.


Komiteassa toimivat seuraavat työryhmät:


WG 1 Architecture, Framework and Models

WG 2 Systems and Device Interoperability

WG 3 Semantic content

WG 4 Security, Safety and Privacy

WG 6 Pharmacy and medicines business

JWG 1 Joint ISO/TC 215 - ISO/TC 249 WG: Traditional Chinese Medicine (Informatics)

JWG 7 Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG: Application of risk management to information technology networks incorporating medical devices


Eurooppalainen standardisointi


CEN/TC 251 Health Informatics -komitean standardisointityön kohteina ovat esimerkiksi järjestelmien välinen yhteentoimivuus, kliinisten ja hallinnollisten järjestelmien välinen tiedonvälitys, tietosisällöt, tietoturva sekä sanastot.


Komiteassa toimivat seuraavat työryhmät:


CEN/TC 251/WG 1  Enterprise and Information

CEN/TC 251/WG 2  Technology and Applications


Työryhmän 2:n ja sitä edeltäneen WG 4:n työstä on tarkempaa tietoa Alpo Värrin ylläpitämiltä sivuilta osoitteesta www.cs.tut.fi/~varri/cenwgiv.html. Alpo Värri toimii työryhmän koollekutsujana.


Terveydenhuollon standardisoinnissa on etenkin sanomakuvauksien standardisointia tehnyt myös kansainvälinen HL7-yhdistys, jonka monet standardit on vahvistettu kansainvälisiksi ISO-standardeiksi. ISO, CEN ja HL7 koordinoivat terveydenhuollon tietotekniikan standardisointia päällekkäisen työn välttämiseksi.


Ajankohtaista


Syyskuun 2012 alussa järjestettiin seminaari, jonka pääpaino oli lääkinnällisten laitteiden käytettävyydessä. Tutustu seminaarin esitysmateriaaleihin!


Syyskuussa julkaistiin myös sähköisen potilaskertomuksen arkistointistandardisoinnin turvallisuusvaatimusten suomennokset. Standardit esitteli niiden tekemisessä mukana ollut Pekka Ruotsalainen. Ks. esitysmateriaali  (pdf, 310 kB).


Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali