IT-standardisointi
A- A+

IT-uutisarkisto

31.8.2018 13.52

Standardit avuksi Euroopan teollisuuden digitalisaatiossa

Euroopan komission hanke "Digitising European Industry (DEI)" sekä eräät EU:n jäsenvaltioiden omat kansalliset ja teollisuuden järjestöjen hankkeet ovat todenneet, että standardisoinnilla on keskeinen rooli Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämisessä.

Tätä tavoitetta varten tarvitaan toimivaa yhteistyötä eurooppalaisten standardisointiorganisaatioiden CENin, CENELECin ja ETSIn sekä teollisuuden, EU:n jäsenvaltioiden ja kansainvälisten standardisointijärjestöjen välillä.


Yhteistyötä edistämään CEN/CENELEC on käynnistänyt JIS Action 14 –projektin. Sen puitteissa tullaan lähiaikoina järjestämään Euroopan teollisuudelle ja muille sidosryhmille tarkoitettuja seminaareja, joissa kartoitetaan eri alojen toimijoiden näkemyksiä standardisointitarpeista.


Lisätiedot: Mikko Huttunen, asiantuntija (etunimi.sukunimi@sfs.fi)


Palaa otsikoihinSFS Kauppa

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali