IT-standardisointi
A- A+
Opetusteknologia-2014

Oppimisaihioista huomisen oppimis- ja opetusresursseihin 11.11.2014

Seminaarissa esitellään oppimis- ja opetusresursseja kuvaava ajankohtainen standardi, joka harmonisoi olemassa olevia käytänteitä ja kuvauksia muodostamalla pedagogisia elementtejä esiin tuovan viitekehyksen.

Standardin soveltaminen auttaa sisältöjen ja työkalujen kuvaamisessa, ja toivotamme teidät tervetulleeksi arvioimaan sen tarjoamia mahdollisuuksia oman toimintanne näkökulmasta. Seminaarin myötä käynnistyy standardin sovittaminen suomalaiseen toimintaympäristöön.  

Metadata for Learning Resources tarjoaa tavan kuvata oppijan ja opettajan tarpeisiin resursseja, esimerkiksi sähköiset oppimismateriaalit, ja sitoa ne oppimis- ja opetusprosessin eri vaiheisiin sekä -tapoihin. Standardin mukaisesti kuvatut resurssit ovat paremmin löydettävissä ja käytettävissä myös automatisoiduissa palveluissa. Sisällön haettavuutta tukevat kuvailut mahdollistavat saatavilla olevien resurssien aiempaa helpomman vertailun ja analysoinnin.

Ymmärryksen lisääminen standardin käyttömahdollisuuksista ja soveltamisen vaikuttavuudesta tuottaa parhaimmillaan ratkaisuja, jotka ovat sovitettavissa kansainvälisille markkinoille. Oppijan ja opettajan tarvitsemien resurssien markkinoita on myös mahdollista avata kansainvälisille toimijoille.

Standardin sovittaminen suomalaiseen toimintaympäristöön on jatkumoa aiemmin tehdylle käytäntöjen ja kuvausten kehittämiselle, kuten vuonna 2007 julkaistulle FinnEduMeta-kuvaukselle. Seminaarissa luodaan myös katsaus standardin liitoksiin Dublin Core -metatietomäärityksiin ja Learning Object Metadata -määritykseen.

Seminaarin järjestää Suomen Standardisoimiliitto SFS ry:n Opetusteknologioiden seurantaryhmä.


Aika: tiistai 11.11.2014 klo 12–16
Paikka: SFS, Malminkatu 34, Kamppi, Helsinki. Ks. kartta.
OhjelmaJohdanto Metadata for learning resources -standardiin

Tervetuloa seminaariin (pdf, 14 kB)
  Olli Myöhänen, Siili Solutions Oyj

Oppimisaihioista huomisen oppimis- ja opetusresursseihin (pdf, 571 kB)
  Teija Lehto, Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu

Kuvailuvoima oppimis- ja opetusprosessien näkökulmasta (ppsx, 1,8 MB)
Kuvailuvoima oppimis- ja opetusprosessien näkökulmasta (pdf, 2,9 MB)
  Suvi Remes, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Sijoittuminen opetusteknologian standardikentälle - MLR, DC, LOM ja LRMI (pdf, 779 kB)
  Miika Alonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Työpaja:

Sisältöjen ja työkalujen kuvaaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet oman toimintanne näkökulmasta

Standardin sovittaminen paikalliseen kehitystyöhön ja suomalaiseen toimintaympäristöön


Seminaarin yhteenveto
  Pasi Häkkinen, Tampereen teknillinen yliopistoSFS Kauppa

Lausuntopyynnöt


SFSedu oppilaitosportaali