IT-standardisointi
A- A+

Terveydenhuollon tietotekniikan seminaarin esitysmateriaalit


Keskiviikkona 5.9.2012 järjestetyssä seminaarissa käytiin läpi terveydenhuollon it:n kansainvälisen standardisoinnin ajankohtaisia aiheita. Esillä olivat erityisesti lääkinnällisten laitteiden käytettävyys sekä laitetoimittajan että loppukäyttäjän näkökulmasta.


th-it seminaari2012-bannerOhjelma


Tilaisuuden avaus

  Elina Huttunen, SFS


Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset (pdf) (95.5 KB)

  Teemupekka Virtanen, Sosiaali- ja terveysministeriö


Lääkinnällisten laitteiden valvonta (pdf) (388.9 KB)

  Jari Knuuttila, Valvira


Potilastietojärjestelmien käytettävyysvaatimukset toimittajan näkökulmasta (pdf) (1.1 MB)

  Pirkko Nykänen, Tampereen yliopisto


Potilastietojärjestelmien käytettävyysvaatimukset lääkärin näkökulmasta

  Tinja Lääveri, HUS


Terveydenhuollon tietotekniikan SFS:n seurantaryhmätoiminta (pdf) (147.2 KB)

  Teemupekka Virtanen, STM, ja Elina Huttunen, SFSLausuntopyynnöt

Lausuntopyynnöt

SFSedu oppilaitosportaali