IT-standardisointi
A- A+

Standardisointiryhmätoiminta


Standardisointiryhmien jäseniksi voivat liittyä kaikki aiheesta kiinnostuneet asiantuntijat. Tällä hetkellä aktiivisesti toimii kymmenkunta SFS:n IT-standardisoinnin ryhmää.


Osallistumalla voit vaikuttaa standardien sisältöön ja saada tietoa tulevista vaatimuksista. Standardisointiryhmässä alan asiantuntijat päättävät yhdessä Suomen kannan valmisteilla oleviin standardeihin työn eri vaiheissa. Ryhmä on siis hyvä paikka verkostoitumiseen.


Standardisointiryhmän jäsenenä saat säännöllisesti tietoa meneillään olevasta standardisointityöstä ja alan tapahtumista. Toimintaan osallistuvat yritykset saavat myös kilpailuetua, kun ne voivat ensimmäisten joukossa sopeuttaa tuotteensa ja palvelunsa standardien vaatimusten mukaisiksi. Kansainvälisten standardien noudattaminen edistää siten suoraan myös Suomen tietotekniikkateollisuuden vientiä.


Standardisointiryhmän jäseneksi

 

Standardisointiryhmään voit liittyä täyttämällä osallistumislomakkeen. Lisätietoa ryhmistä ja osallistumisesta saat ottamalla yhteyttä ryhmästä vastaavaan asiantuntijaan.

 

Kaikkien ISOn ja CENin tietotekniikan standardisointialueiden työn seuraaminen ja niihin osallistuminen on mahdollista, vaikka Suomessa ei olisikaan perustettu alueelle standardisointiryhmää. Ota meihin yhteyttä niin kerromme lisää.Standardisointiryhmät


SFS/SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

 

Terveydenhuollon tietotekniikan standardisointi kohdistuu terveydenhuollon koko alueeseen. Kohteina ovat esimerkiksi organisaatioiden välinen tiedonsiirto ja tietomallit, turvallisuus, laitteet ja yhteentoimivuus sekä termistö ja semantiikka. >> Lisätietoja

 

SFS/SR 304 Paikkatieto

 

Aihealueena on digitaalinen informaatio, joka liittyy kohteisiin tai ilmiöihin, joita käsitellään suhteessa tiettyyn paikkaan maapallolla. Tämä pitää sisällään digitaalista paikkatietoa sekä menetelmiä, työkaluja ja palveluita tiedon hallintaan, hankintaan, käsittelyyn, analysointiin, saatavuuteen, esittämiseen ja siirtämiseen. >> Lisätietoja

 

SFS/SR 305 Opetusteknologia

 

Standardisoinnin päätehtävä on taata erilaisten opetuksessa ja opiskeluissa käytettävien tietojärjestelmien, työkalujen ja palveluiden välinen yhteentoimivuus. Muita tärkeitä työkohteita ovat yksityisyydensuoja, sovellutettavuus ja saavutettavuus. >> Lisätietoja

 

SFS/SR 307 Tietoturvatekniikat

 

Työalue kattaa laajasti tietoturvallisuuden yleiset menetelmät, tekniikat ja suositukset informaatio-, IT- ja tietoliikenneturvallisuuteen. Keskeisiä alueita ovat esim. tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät, sanastot, arviointiperusteet sekä salaustekniikat ja identiteetinhallinta. Tavoitteena on saada yhtenäiset, tiedon turvaavat toimintatavat ja tekniikat sähköiseen tietojen vaihtoon ja tietojen käsittelylle. >> Lisätietoja

 

SFS/SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

 

Ryhmä standardisoi kaikkien organisaatioiden johdolle sopivia IT-hallintatapoja, IT-palvelunhallintamalleja sekä niihin liittyvää terminologiaa. >> Lisätietoja

 

SFS/SR 309 Automaattinen tunnistus ja tiedonkeruu

 

Standardisoinnin kohteina ovat optisten tunnisteiden, viivakoodien ja RFID-tunnisteiden tietojen esitysmuoto ja tietosisältö sekä niihin liittyvät tiedonkeruumenetelmät. >> Lisätietoja

 

SFS/SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Standardisointiryhmän alueena ovat tietotekniikan standardit, joilla tuetaan ympäristönäkökulmat huomioivaa kehitystä, sovelluksia, toimintaa ja johtamista. Suomalaisia kiinnostaa erityisesti palvelinkeskusten resurssitehokkuuden standardisointi. >> Lisätietoja

SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit

Biometriikan standardisointi keskittyy biometrisessä henkilötunnistuksessa käytettäviin yksilöllisten fyysisten ominaisuuksien tallennusmuotoihin, tiedonsiirron sanomakuvauksiin sekä sovellusliittymien rajapintoihin. Lisäksi osallistutaan koneluettavien älykorttien ja niiden sovellusten kuten esimerkiksi SIM-korttien ja matkustusasiakirjojen standardisointiin.
>> Lisätietoja biometriikan alueesta
>> Lisätietoja korttien alueesta

SFS/SR 313 Uudet IT-alueet

Ryhmän työohjelmassa ovat IoT:hen liittyvää standardisointia sekä uudet, kansainvälisesti harkinnassa ja tutkinnassa olevat it-standardisointiaiheet.

>> Lisätietoja

SFS/SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Standardisointiryhmän alue kattaa kaikilla IT:n sovellusalueilla tapahtuvan sovellusten kehitystyön koko elinkaarelta.Työkohteita ovat esimerkiksi ohjelmistojen laatu, elinkaariprosessit, testaus sekä arkkitehtuurit.


SFS/SR315 Tekoäly


Tekoälyn standardisointi on alkanut keväällä 2018 käsitteiden määrittelyllä. Ryhmässä käsitellään teknisten näkökulmien lisäksi tekoälyn etiikkaa ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.


>> LisätietojaSFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


SFSedu oppilaitosportaali