IT-standardisointi
A- A+

Yleistä IT-standardisointityöstä


Tieto- ja viestintätekniikan standardisointi on Suomessa jaettu siten, että SFS huolehtii IT-standardisoinnista, SESKO sähkö- ja elektroniikka-alan standardisoinnista ja Traficom (Viestintävirasto) tietoliikenteen standardisoinnista.


Jako noudattaa kansainvälistä käytäntöä. Tietoa eri alueiden virallisista kansainvälisistä standardisointiorganisaatioista on sivulla Standardisoinnin maailmankartta. Käytännön työ ei kuitenkaan noudata kirjaimellisesti näitä rajoja, vaan sekä kansalliset että kansainväliset organisaatiot tekevät standardisointiyhteistyötä tarpeen mukaan.


Virallinen standardisointityö


Tietotekniikan kansainvälistä virallista standardisointityötä tehdään ISOn teknisissä komiteoissa, ISOn ja IEC:n yhteisessä teknisessä komiteassa JTC 1:ssä ja sen alakomiteoissa sekä CENin teknisissä komiteoissa ja työryhmissä. SFS:n IT-standardisointi toimii linkkinä kansallisten toimijoiden ja edellä mainittujen kansainvälisten organisaatioiden välillä.


Standardeja laativat myös muut kuin viralliset tahot


Kaikki tietotekniikan standardisointi ei tapahdu virallisten standardisointiorganisaatioiden puitteissa. Lukuisa joukko muita organisaatioita ja yhteenliittymiä tekee standardisointityötä omista lähtökohdistaan. Niiden laatimat määritykset ovat usein standardin asemassa tietotekniikassa ja toimivat joskus pohjana virallisille standardeille.


SFS:n IT-standardisointi


SFS:n IT-standardisointi toimintaan kuuluu asiantuntijoiden kansainvälisen standardisointityön mahdollistaminen ja avustaminen, kansainvälisestä standardisointityöstä tiedottaminen ja IT-standardisointityön edistäminen Suomessa. SFS:n IT-standardisointi seuraa ja osallistuu sekä ISOn että CENin työhön.


Tietotekniikan standardisointityö noudattaa SFS:n ohjeita. Tietotekniikan standardisoinnin eri aloille perustetaan tarpeen mukaan standardisointiryhmiä, jotka ovat avoimia kunkin alan asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille. Ryhmissä muodostetaan Suomen kanta standardiehdotuksia koskeviin äänestyksiin. Tällä hetkellä toiminnassa on kymmenkunta standardisointiryhmää.IT-standardisoinnin esite


IT-standardisointi - esittely ja aihealueet (pdf, 247 kB)
StandardisointioppaitaOsallistu ja vaikuta - eLearning
   Osallistu ja vaikuta -opas Flash-muodossa
    - mukana asiantuntijan haastattelu
    - katseluun tarvitset Adobe Flash Playerin

Osallistumisopas 
   Osallistu ja vaikuta (pdf)


Tarkat ohjeet on kirjattu SFS-oppaisiin:

SFS-opas 4
Kansallisen SFS-standardin laadinta ja rakenne


SFS-opas 5
Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen käsittely


SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


SFSedu oppilaitosportaali