IT-standardisointi
A- A+

Paikkatieto


Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Paikkatietojärjestelmän avulla voidaan tallentaa, hallita, analysoida tai esittää paikkatietoa.


Smart Cities -seminaari 14.4.2015


Smart Cities -alueen standardisointia ja älykaupunkiteknologiaa yleisestikin esiteltiin seurantaryhmän järjestämässä seminaarissa SFS:llä huhtikuussa 2015. Tutustu kiinnostaviin esitysmateriaaleihin ja katso tallenteet esityksistä: www.sfs.fi/it/smartcities-2015.


Smart Cities -raportti


ISO on julkaissut loppuvuodesta 2014 Smart Cities -raportin, jossa kuvaillaan alueen olennaiset teknologiat ja standardit sekä niiden käyttöesimerkkejä ja skenaarioita. Raportissa selvitetään myös alueen standardisointitarpeita. Raportti on ladattavissa ISOn sivulta pdf-muodossa: Smart cities report 2014.


Seurantaryhmä SR 304


SFS:n standardisoinnin Paikkatieto-seurantaryhmä (SR 304) seuraa ja ottaa kantaa kansainväliseen standardisointiin. Suomalaisilla asiantuntijoilla on mahdollisuus liittyä SFS:n seurantaryhmän jäseniksi. Ryhmän toimiala kattaa tekniset komiteat ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics ja CEN/TC 287 Geographic Information. Suomi on ollut pitkään aktiivisesti mukana näiden molempien komiteoiden toiminnassa Maanmittauslaitoksen johdolla.


Lisätietoa paikkatietostandardisoinnista on Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunassa.

Sieltä löytyy mm. aihepiireittäin ryhmitelty standardiluettelo.


Paikkatiedon standardisoinnin kuulumisia joulukuulta 2013.

  • Paikkatiedon standardisoinnin ajankohtaisista kuulumisista kertoi Maanmittauslaitoksen Jari Reini IT-standardisoinnin vuosiseminaarissa joulukuussa 2013 (pdf, 2,2 Mb).


Mihin paikkatietoa tarvitaan?


Yhteiskunta kerää toimintaansa varten paikkatietoa. Kartoitus perustuu paikkatietoaineistojen keruuseen ja olemassaoloon. Maan muotojen ja peitteiden lisäksi tärkeää ovat tiedot tonteista, määräaloista ja kiinteistöistä: niiden sijainnista, muodosta ja omistussuhteista. Google Maps on esimerkki suositusta kaupallisesta sovelluksesta, joka pohjautuu paikkatietoon. Onnistunut standardisointi on edellytys paikkatiedon kustannustehokkaalle yhteiskäytölle ja saatavuudelle verkko-, sovellus- ja alustariippumattomasti.


EU:n INSPIRE-direktiivi (2007/2/EY) ja sen täytäntöönpanosäännökset luovat yleiset puitteet tiettyjen viranomaisten hallinnassa olevien paikkatietoaineistojen saatavuudelle ja käytölle Euroopassa. Standardoinnin näkökulmasta tärkeimmät täytäntöönpanosäännöt koskevat metatietoa ja verkkopalveluita.


Lue SFS-tiedotuksessa 5/2010 julkaistu artikkeli:


Paikkatietoa rajapintapalveluista - viidentoista vuoden standardisointityö kantaa hedelmää. Antti Rainio, Maanmittauslaitos.


Kansainvälinen standardisointi


ISO/TC 211 Geographic information/Geomaticsin standardisointikohteena ovat digitaalisessa muodossa oleva paikkatieto ja siihen liittyvät palvelut.


Komiteassa toimivat seuraavat työryhmät:


    WG 1 Framework and reference model

    WG 4 Geospatial services

    WG 6 Imagery

    WG 7 Information communities

    WG 9 Information management

    WG 10 Ubiquitous public access


Lisää tietoa komitean työstä löytyy ISOn sivuilta ja komitean omalta kotisivulta.


CENin komitea TC 287 aloitti toimintansa vuonna 1992, mutta kun ISOn standardisointikomitea muuttui aktiivisemmaksi, päättyi CENin komitean toiminta vuonna 1999. Vuonna 2003 toiminta käynnistyi jälleen ja on sen jälkeen keskittynyt ISO-standardien vahvistamiseen eurooppalaisiksi standardeiksi.


ISOn ja CENin lisäksi merkittävää geoinformatiikan standardisointia tekee myös Open Geospatial Consortium.


Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt

Ajankohtaista IT-standardisoinnissa

25.9.2017 SR 307 Tietoturvatekniikat

Kokouksen aiheena on kryptografian standardisointi sekä valmistautuminen Berliinin-kokoukseen.

Lue lisää

27.9.2017 Lohkoketjut ja standardisointi

Tervetuloa Lohkoketjuseminaariin Kouvolaan!

Lue lisää

28.9.2017 SR 313 Uudet IT-alueet

Kokouksessa suunnitellaan syksyllä järjestettävää seminaaria.

Lue lisää

11.10.2017 Kokovartalokuvaus raja- ja lainvalvonnan apuna

Tervetuloa aamiaistilaisuuteen, jossa esitellään kokovartalokuvausta biometrisenä tunnistustapana koskevaa standardisointia ja siitä laadittua spesifikaatiota.

Lue lisää

16.10.2017 SR 310 Pilvipalvelut ja hajautetut palvelualustat

Seurantaryhmän kokouksessa käsitellään San Josén -kokouksen lopputulemat.

Lue lisää

18.10.2017 SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen seurantaryhmän kokous pidetään SFS:llä keskiviikkona 18.10.2017.

Lue lisää

1.11.2017 SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Käsitellään ERF-standardin tilanne sekä Frankfurtin-kokouksen anti.

Lue lisää

1.11.2017 SR 304 Paikkatieto

Paikkatiedon standardisoinnin kokous pidetään SFS:llä keskiviikkona 1.11.2017.

Lue lisää

7.11.2017 SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

Suunnitellaan seminaaria, käydään läpi äänestyksiä ja kansainvälisten komiteoiden kokouksia.

Lue lisää

11.12.2017 SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Kokouksessa katsastetaan kansainväliset tc-kokoukset, CEN-materiaali ja äänestykset.

Lue lisää


SFSedu oppilaitosportaali