IT-standardisointi
A- A+

Pilvipalvelut ja hajautetut palvelualustat

Ajankohtaista


Pilvilaskennan yleiskuvaus ja viitearkkitehtuuri


Keväällä 2015 pidetyssä julkaisutilaisuudessa esiteltiin suomenkielinen standardi SFS-ISO/IEC 17788 Pilvilaskenta. Yleiskuvaus ja sanasto sekä englanninkielinen ISO/IEC 17789 Cloud computing. Reference architecture. Tilaisuudessa esiteltiin myös Cloud for Europe -pilvihanketta. Katso tapahtumatallenne seminaarin sivulta.


Näistä standardeista on laadittu diasarjat erityisesti opetuksen tueksi, mutta ne avaavat standardien sisältöä havainnollisesti myös muille asiasta kiinnostuneille. Katso IT-standardisoinnin opetusmateriaalit SFSedu-oppilaitossivustolla.


Verkkosovellusten standardisoinnin alku Suomessa


Joulukuussa 2013 seurantaryhmän puheenjohtaja Tuomas Nurmela kertoi verkkosovellusten standardisoinnin ajankohtaisista asioista. Katso esityksen diasarja.

Elokuussa 2013 järjestettiin seminaari Pilven kehitys ja standardisointi. Katso tallenne seminaarista ja esitysten materiaalit seminaarisivulta!


Standardisointi


Pilvipalveluiden ja hajautettujen palvelualustojen standardisointikohteina ovat verkkopalvelut, palvelusuuntautunut arkkitehtuuri (SOA) sekä pilvilaskenta.


Kansainväliseen standardisointiin osallistuu aktiivisesti suomalainen seurantaryhmä SR 310. Sitä on kiinnostanut erityisesti pilvipalvelujen yhteisten pelisääntöjen luominen.


Verkkosovellusten kansainvälisestä standardisoinnista vastaa ISO/IEC JTC 1/SC 38 Cloud computing and distributed platforms. Toiminnassa on neljä työryhmää:


WG 3 Cloud Computing Service Level Agreements (CCSLA)

WG 4 Cloud Computing Interoperability and Portability (CCIP)

WG 5 Cloud Computing Data and its Flow (CCDF)


Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt

Ajankohtaista IT-standardisoinnissa

27.9.2017 Lohkoketjut ja standardisointi

Tervetuloa Lohkoketjuseminaariin Kouvolaan!

Lue lisää

28.9.2017 SR 313 Uudet IT-alueet

Kokouksessa suunnitellaan syksyllä järjestettävää seminaaria.

Lue lisää

11.10.2017 Kokovartalokuvaus raja- ja lainvalvonnan apuna

Tervetuloa aamiaistilaisuuteen, jossa esitellään kokovartalokuvausta biometrisenä tunnistustapana koskevaa standardisointia ja siitä laadittua spesifikaatiota.

Lue lisää

16.10.2017 SR 310 Pilvipalvelut ja hajautetut palvelualustat

Seurantaryhmän kokouksessa käsitellään San Josén -kokouksen lopputulemat.

Lue lisää

18.10.2017 SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen seurantaryhmän kokous pidetään SFS:llä keskiviikkona 18.10.2017.

Lue lisää

1.11.2017 SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Käsitellään ERF-standardin tilanne sekä Frankfurtin-kokouksen anti.

Lue lisää

1.11.2017 SR 304 Paikkatieto

Paikkatiedon standardisoinnin kokous pidetään SFS:llä keskiviikkona 1.11.2017.

Lue lisää

7.11.2017 SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

Suunnitellaan seminaaria, käydään läpi äänestyksiä ja kansainvälisten komiteoiden kokouksia.

Lue lisää

11.12.2017 SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Kokouksessa katsastetaan kansainväliset tc-kokoukset, CEN-materiaali ja äänestykset.

Lue lisää


SFSedu oppilaitosportaali