IT-standardisointi
A- A+

Resurssitehokkaat datakeskukset


Resurssitehokkaiden datakeskusten standardisointia seurataan ja siihen osallistuu SFS:n seurantaryhmä SR 311. Sen toimialue on sama kuin kansainvälisellä alakomitealla  ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustainability for and by Information Technology.


Komiteassa laaditaan tietotekniikan standardeja, joilla tuetaan ympäristönäkökulmat huomioivaa kehitystä, sovelluksia, toimintaa ja johtamista. Kansainvälinen komitea perustettiin marraskuussa 2011.


Ajankohtaista


Tulevaisuuden datakeskukset - ympäristö ja energianäkökulmia -seminaari pidettiin SFS:llä syyskuussa 2015. Katso tilaisuuden tallenne tai tutustu esitysmateriaaleihin.


Kansallisen seurantaryhmän puheenjohtaja Pekka Järveläinen vei marraskuussa 2014 Suomen standardialoitteen datakeskusten energian uudelleenkäytöstä kansainväliseen työryhmäkokoukseen.

>> Lue matkaraportti kokouksesta (Wakarun blogi 3.11.2014)

>> Katso video, jossa kerrotaan Suomen tekemästä ERE-aloitteesta (6.11.2014)


SC 39:n työryhmät ja työkohteet


WG 1 Resource Efficient Data Centres


ISO/IEC 30131 Data Centres – Taxonomy and Maturity Models

ISO/IEC 30134 -standardisarja: Data Centres – Key Performance IndicatorsWG 2 Green ICT


ISO/IEC PDTR 30132 IT Sustainability -- Guidance for the Development, Evaluation and Application of Energy Efficient Computing SystemsOta yhteyttä IT-standardisointiin, jos haluat osallistua kestävän tietotekniikan ja resurssitehokkaiden palvelinkeskusten standardisointiin.


Palvelinkeskusten resurssitehokkuuden standardisointi -seminaari


Seurantaryhmän perustamisvaiheessa loppuvuodesta 2012 SFS ja CSC järjestivät yhdessä seminaarin, jossa aihetta käsiteltiin eri näkökulmista. >> Tutustu seminaarin esitysmateriaaleihin.

Yhteydenotot

SFS Kauppa

Lausuntopyynnöt

Ajankohtaista IT-standardisoinnissa

25.9.2017 SR 307 Tietoturvatekniikat

Kokouksen aiheena on kryptografian standardisointi sekä valmistautuminen Berliinin-kokoukseen.

Lue lisää

27.9.2017 Lohkoketjut ja standardisointi

Tervetuloa Lohkoketjuseminaariin Kouvolaan!

Lue lisää

28.9.2017 SR 313 Uudet IT-alueet

Kokouksessa suunnitellaan syksyllä järjestettävää seminaaria.

Lue lisää

11.10.2017 Kokovartalokuvaus raja- ja lainvalvonnan apuna

Tervetuloa aamiaistilaisuuteen, jossa esitellään kokovartalokuvausta biometrisenä tunnistustapana koskevaa standardisointia ja siitä laadittua spesifikaatiota.

Lue lisää

16.10.2017 SR 310 Pilvipalvelut ja hajautetut palvelualustat

Seurantaryhmän kokouksessa käsitellään San Josén -kokouksen lopputulemat.

Lue lisää

18.10.2017 SR 314 Ohjelmistotuotanto ja järjestelmäkehitys

Ohjelmistotuotannon ja järjestelmäkehityksen seurantaryhmän kokous pidetään SFS:llä keskiviikkona 18.10.2017.

Lue lisää

1.11.2017 SR 311 Resurssitehokkaat datakeskukset

Käsitellään ERF-standardin tilanne sekä Frankfurtin-kokouksen anti.

Lue lisää

1.11.2017 SR 304 Paikkatieto

Paikkatiedon standardisoinnin kokous pidetään SFS:llä keskiviikkona 1.11.2017.

Lue lisää

7.11.2017 SR 308 IT:n ja IT-palveluiden johtaminen

Suunnitellaan seminaaria, käydään läpi äänestyksiä ja kansainvälisten komiteoiden kokouksia.

Lue lisää

11.12.2017 SR 301 Terveydenhuollon tietotekniikka

Kokouksessa katsastetaan kansainväliset tc-kokoukset, CEN-materiaali ja äänestykset.

Lue lisää


SFSedu oppilaitosportaali