Menestystä ja hyvinvointia
A- A+

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

 

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf är centralorganisationen för standardisering i Finland.

 

Medlemmarna i förbundet består av näringslivsorganisationer och finska staten.

 

SFS styr och samordnar det nationella standardiseringsarbetet. Till förbundets huvudsakliga uppgifter hör att utarbeta, faststalla, publicera och sälja SFS-standarder.

 

Ni kan beställa publikationer från SFS och rådfråga SFS informationstjänst i alla frågor som berör standarder. SFS bibliotekssamlingar finns till ert förfogande vardagar kl. 8–16 på adressen Malmgatan 34, Helsingfors. Välkommen!

 

WTO:s informationscentrum besvarar förfrågningar som berör standarder.

 


SFS Shop för standarder

online.sfs.fi

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization