header ajankohtaista
A- A+

Kontaktuppgifter

 

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
PB 130
00101 Helsingfors
(Besöksadress: Malmgatan 34)

tfn 09 149 9331
fax 09 146 4925

e-post: sfs@sfs.fi

 

Kundtjänst, försäljning av standarder

tfn 09 1499 3353
fax 09 146 4914
e-post: sales@sfs.fi
webbutik: sales.sfs.fi

 

Informationstjänst

tfn 09 1499 3455
fax 09 146 4914
e-post: info@sfs.fi

 

Kundtjänsten, informationstjänsten och biblioteket betjänar vardagar kl. 8–16.

 

Nätfaktureringsadress:

Företag: Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
FO-nummer: 0202290-8
Nätfaktureringsadress: TE003702022908
Operatör: Tieto


SFS Webshop

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization