header ajankohtaista
A- A+

Beskrivning av och registerbeskrivning för www.sfs.fi-tjänsten

 

www.sfs.fi är Finlands Standardiseringsförbund SFS rf:s webbplats. SFS ansvarar för administrationen och utvecklingen av webbplatsen, som riktar sig till alla som är intresserade av standarder och hur de utarbetas.


Texten på webbplatsen www.sfs.fi är på finska. Dessutom finns där en kort presentation på engelska av SFS och standardiseringsarbetet. På webbplatsen finns också en finskspråkig händelsekalender, via vilken man kan anmäla sig till olika evenemang som SFS anordnar. SFS ger ut pressmeddelanden och nyhetsbrev på finska på webbplatsen, och man kan beställa dessa till sin e-post.

 

Upphovsrätter

Upphovsrätten till materialet på webbplatsen tillhör SFS, om inget annat nämns. Texten på webbplatsen får användas och kopieras. Källan ska i så fall alltid nämnas. Länkar till webbsidorna får skapas fritt.

Upphovsrätten till fotografier, annat bildmaterial och kartor tillhör fotograferna, upphovsmännen bakom bilderna eller SFS. Användning av material både för eget bruk och för kommersiellt syfte förutsätter alltid ett separat avtal med huvudredaktören.

 

Ansvar

SFS ansvarar för webbplatsens innehåll. Vi korrigerar alla fel som upptäcks utan dröjsmål.

Huvudredaktör är marknadsföringschef Pirjetta Laine, tfn 358 9 1399 4568 eller e-post: fornamn.efternamn@sfs.fi