header sfs
A- A+

Vad är SFS? 

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf är centralorganisationen för standardisering i Finland. Medlemmarna i förbundet består av näringslivsorganisationer och finska staten. SFS styr och samordnar det nationella standardiseringsarbetet. Till förbundets huvudsakliga uppgifter hör att utarbeta, fastställa och publicera SFS-standarder och att sprida information om standardiseringsarbetet och standarderna. SFS säljer också standarder och driver WTO:s informationscentrum i Finland.

 

SFS är medlem i den internationella standardiseringsorganisationen ISO (International Organization for Standardization) och den europeiska standardiseringsorganisationen CEN (European Committee for Standardization).

 

Majoriteten av SFS-standarderna grundar sig på internationella elller europeiska standarder. SFS utarbetar standarderna i samarbete med 11 branschorganisationer.

 

Förbundet grundades 1924 och sysselsätter i dag 50 personer.


SFS Webshop

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization