header wto
A- A+

Tietovaihtojärjestelmien tarkoitus ja sopimukset


 • Kaupan teknisten esteiden poistaminen.
 • Kaupan teknisten esteiden syntymisen estäminen etukäteen.
 • Tulevien määräysten sisältöön vaikuttaminen.
 • Mahdollisuus sopeutua tulevien määräysten edellyttämiin vaatimuksiin.

Tietoa kaupan teknisistä esteistä saa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Sopimukset ja yhteystiedot:


 • Maailman kauppajärjestön (WTO) kaupan teknisiä esteitä (TBT) koskeva sopimus (SopS 5/95)
 • Maailman kauppajärjestön terveys- ja kasvinsuojelutoimia (SPS) koskeva sopimus (SopS 5/95)
  • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (muutos 98/48/EY) teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä
  • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • EU:n standardisointiasetus 1025/2012
  • Suomen Standardisoimisliitto
  • Työ- ja elinkeinoministeriö
SFS Kauppa

online.sfs.fi

Lausuntopyyntöpalvelu


rss Uutiset

15.8.2018 Lue Johtamisen standardit 3/2018

SFS:n sähköisen uutiskirjeen Johtamisen standardit numero 3/2018 on ilmestynyt. Siinä käsitellään mm. työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardin ISO 45001 soveltamista, projektinhallintaa, kiertotaloutta ja johtamisjärjestelmien auditoinnin uusittua standardia.

Lue lisää

9.8.2018 Suurjännitesähköasennusten standardi päivitetty

SFS on julkaissut kesäkuussa 2018 standardista SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusitun painoksen. Standardi koskee nimellisjännitteeltään yli 1 kilovoltin sähköasennuksia ja sitä käytetään sekä sähkönjakeluverkoissa että teollisuudessa.

Lue lisää

8.8.2018 Uusittu auditointistandardi ISO 19011 vahvistettu SFS-standardiksi

Uusittu kansainvälinen auditointistandardi Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018) on hyväksytty eurooppalaiseksi standardiksi ja vahvistettu englanninkielisenä SFS-standardiksi tunnuksella SFS-EN ISO 19011:2018. Erilaisia hallintajärjestelmästandardeja eli johtamisen standardeja toiminnassaan hyödyntävät organisaatiot hyötyvät standardista laajasti.

Lue lisääSFSedu oppilaitosportaali

European Committee for Standardization

International Organization for Standardization