header wto
A- A+

Tietovaihtojärjestelmien tarkoitus ja sopimukset


 • Kaupan teknisten esteiden poistaminen.
 • Kaupan teknisten esteiden syntymisen estäminen etukäteen.
 • Tulevien määräysten sisältöön vaikuttaminen.
 • Mahdollisuus sopeutua tulevien määräysten edellyttämiin vaatimuksiin.

Tietoa kaupan teknisistä esteistä saa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Sopimukset ja yhteystiedot:


 • Maailman kauppajärjestön (WTO) kaupan teknisiä esteitä (TBT) koskeva sopimus (SopS 5/95)
 • Maailman kauppajärjestön terveys- ja kasvinsuojelutoimia (SPS) koskeva sopimus (SopS 5/95)
  • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (muutos 98/48/EY) teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä
  • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • EU:n standardisointiasetus 1025/2012
  • Suomen Standardisoimisliitto
  • Työ- ja elinkeinoministeriö